สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ : เซต

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

คำอธิบาย

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 2 บทเรียน     วิดีโอความยาว 51 น.
1 คณิตศาสตร์ : เซต 51 นาที 14 วินาที
2 สรุปเทคนิค เซต 54 นาที 40 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 0 ไฟล์