ฟิสิกส์ คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบาย

คำอุปสรรค (prefixes) เมื่อค่าในหน่วยฐานหรือหน่วยอนุพัทธ์น้อยหรือมากเกินไปเราอาจเขียนค่านั้นอยู่ในรูปตัวเลขคูณ ด้วย ตัวพหุคูณ   (ตัวพหุคูณ คือ เลขสิบยกกำลังบวกหรือลบ)  ได้ เช่น ระยะทาง 0.002  เมตร  เขียนเป็น   เมตร แทนด้วยคำอุปสรรค มิลลิ  (m) ดังนั้นระยะทาง 0.002 เมตร  อาจเขียนได้ว่า  2  มิลลิเมตร  คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณและสัญลักษณ์ 

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 3 บทเรียน     วิดีโอความยาว 1 ชม. 21 น.
1 คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย 41 นาที 43 วินาที
2 ฟิสิกส์: การเปลี่ยนหน่วย (คำอุปสรรค) 39 นาที 46 วินาที
3 "คำอุปสรรค"ในการเรียนฟิสิกส์ !!! 19 นาที 36 วินาที

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 1 ไฟล์
คำอุปสรรค