ฟิสิกส์ ม.4-ม.6

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

คำอธิบาย

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 15 บทเรียน     วิดีโอความยาว 16 ชม. 28 น.
1 บทนำ
2 การเคลื่อนที่แนวตรง 52 นาที 49 วินาที
3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ 1 ชั่วโมง 46 นาที 34 วินาที
4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 1 ชั่วโมง 54 นาที 31 วินาที
5 งานและพลังงาน 55 นาที 19 วินาที
6 โมเมนตัมและการชน 47 นาที 19 วินาที
7 การเคลื่อนที่แบบหมุน 39 นาที 30 วินาที
8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 2 ชั่วโมง 3 นาที 47 วินาที
9 คลื่นกล 55 นาที 10 วินาที
10 คลื่นเสียง 1 ชั่วโมง 8 นาที 38 วินาที
11 แสงและทัศนอุปกรณ์ 1 ชั่วโมง 57 นาที 11 วินาที
12 แสงเชิงฟิสิกส์ 48 นาที 11 วินาที
13 ไฟฟ้าสถิต 1 ชั่วโมง 44 นาที 2 วินาที
14 ไฟฟ้ากระแส 55 นาที 33 วินาที
15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 ชั่วโมง 5 นาที 24 วินาที