ระบบโปรแกรม iSMART LIVE
E-learning and Video Record Management System


ระบบโปรแกรมจัดการสื่อและบันทึกการสอนออนไลน์ เป็นระบบโปรแกรมที่เชื่อมระบบระหว่าง Video E-learning, Knowledge Managemenet System และ Live Video Record ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วย การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา อย่างไม่มีขีดจำกัด และเป็นเครื่องมือที่ช่วย ครู,อาจารย์ ในการสร้างสื่อวีดีโอการสอนของตัวเอง บันทึกลงในระบบโปรแกรม ที่นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้หย่อนหลังได้ตลอดเวลา และครู,อาจารย์ สามารถสรา้งแบบฝึกหัดหรือข้อสอบออนไลน์ ได้อย่างง่ายดาย 

ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบโปรแกรม iSmart Live


1. ระบบจัดการหน้าเพจ
1.1 เพิ่มหน้าเพจได้ไม่จำกัด
1.2 กำหนดรูปแบบ Layout ได้หลากหลาย
1.3 มีระบบจัดการแบนเนอร์สามารถเพิ่มแบนเนอร์สูงสุดได้ 5 แบนเนอร์
1.4 เพิ่มโมดูลเข้าใช้งานได้หลากหลายระบบ 

2. ระบบจัดการเมนู
2.1 เพิ่มเมนูหลักและย่อยได้ไม่จำกัด
2.2 มีรูปแบบ templete เมนู เลือกได้หลายแบบ
2.3 กำหนดสี font และ background ได้เอง

3. ระบบจัดการข่าวสาร
3.1 เพิ่มหมวดหมู่ข่าวสารได้ไม่จำกัด
3.2 เพิ่มข้อความ ป้ายกำกับ ไว้ในข่าวสารได้
3.3 มีระบบ editor ง่ายในการอัพเดทข้อมูล

4. ระบบจัดการบทความ
4.1 เพิ่มหมวดหมู่บทความได้ไม่จำกัด
4.2 เพิ่มข้อความ ป้ายกำกับ ไว้ในบทความได้
4.3 มีระบบ editor ง่ายในการอัพเดทข้อมูล

5. ระบบจัดการอัลบั้มภาพ
5.1 เพิ่มหมวดหมู่อัลบั้มภาพได้ไม่จำกัด
5.2 เพิ่มข้อความ ป้ายกำกับ ไว้ในอัลบั้มภาพได้
5.3 มีระบบ editor ง่ายในการอัพเดทข้อมูล

6. ระบบจัดการวีดีโอ
6.1 เพิ่มหมวดหมู่วีดีโอได้ไม่จำกัด
6.2 เพิ่มข้อความ ป้ายกำกับ ไว้ในวีดีโอได้
6.3 มีระบบ editor ง่ายในการอัพเดทข้อมูล
6.4 อัพโหลดไฟล์วีดีโอขึ้นเซิร์ฟเวอร์ หรือนำลิ้งค์ URL จาก Youtube มาใช้งานได้
6.5 เมื่อ uoload วีดีโอหรือใช้ลิ้งค์ URL จาก Youtube ระบบจะทำการสร้างรูปหน้าปก Thumbnail อัตโนมัติ 
6.6 ใส่รูปภาพรูปหน้าปก Thumbnail ในวีดีโอที่ต้องการได้เอง 

 

7. ระบบจัดการวีดีโอสตรีมมิ่ง

7.1 เพิ่มหมวดหมู่วีดีโอสตรีมมิ่งได้ไม่จำกัด
7.2 เพิ่มข้อความ ป้ายกำกับ ไว้ในวีดีโอสตรีมมิ่งได้
7.3 มีระบบ editor ง่ายในการอัพเดทข้อมูล
7.4 กำหนดลิ้งค์ URL(rtmp, http) สำหรับ LIVE 
7.5 กำหนดเวลาถ่ายทอดสดออนไลน์ (Video หรือ LIVE)

8. ระบบจัดการดาวน์โหลด
8.1 เพิ่มหมวดหมู่ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด
8.2 เพิ่มข้อความ ป้ายกำกับ ไว้ในดาวน์โหลดได้
8.3 มีระบบ editor ง่ายในการอัพเดทข้อมูล

9. ระบบจัดการคลังแบบทดสอบ
9.1 เพิ่มประเภทแบบทดสอบ
9.2 เพิ่มระดับชั้นแบบทดสอบ
9.3 เพิ่มรายวิชาแบบทดสอบ
9.4 กำหนดตั้งเวลาในการสอบ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการส่งข้อสอบโดยอัตโนมัติในทันที
9.5 สามารถกำหนดสุ่มข้อ หรือสุ่มตัวเลือก ในชุดข้อสอบไ่ด้
9.6 ข้อสอบสามารถอัพโหลดรูปภาพ เช่นรูปกราฟ, สูตรทาง วิชาคณิตศาสตร์, เคมี หรือฟิสิกส์ เป็นต้น
9.7 ข้อสอบสามารถกำหนด เฉลยข้อสอบได้ 
9.8 สามารถเพิ่มข้อสอบได้ไม่จำกัด

10. ระบบแสดงผลการเรียน
10.1 สามารถ import ข้อมูลเกรดหรือคะแนนสอบ ในรูปแบบไฟล์ excel
10.2 การ import ข้อมูลเกรดหรือคะแนนสอบ สามารถ เลือก sheet ที่ต้องการ import ได้ด้วยตนเอง
10.3 นักเรียน,ครู หรือผู้ที่มีบัญชีเข้าใช้ระบบเท่านั้น ที่สามารถเข้าดูผลการสอบได้

11. ระบบสมาชิก (นักเรียน,ครู)
11.1 มีระบบให้ นักเรียน,ครู ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์
11.2 บัญชีครู สามารถสร้างบทเรียน, ข่าวสาร, บทความ และถ่ายทอดสดออนไลน์
11.3 มีหน้า Blog สำหรับบัญชีครู เพื่อแสดงบทเรียน และข่าวสารของตัวเอง

 

 

 


รูปตัวอย่างโปรแกรม

| ติดต่อฝ่ายขาย |

098-629-8787

 

เพิ่มเพื่อน