ฟิสิกส์ : ของแข็งของเหลวและของไหล

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลาย

คำอธิบาย

สมบัติเชิงกลของสาร เนื้อหาในบทนี้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในเนื้อหา และแทนสูตรต่างๆได้ รับรองว่าเก็บเต็มแน่นอนสำหรับบทนี้ เรื่องสมบัติเชิงกลของสารนี้จะประกอบไปด้วย ของแข็ง และ ของเหลว ซึ่งของแข็งก็จะประกอบไปด้วย ความเค้น ความเครียด สภาพยืดหยุ่น ค่าโมดูลัสของยัง และของเหลวจะประกอบด้วย สมบัติเบื้องต้น ความดัน แรงดัน กฏของปาสคาส แรงตึงผิว เป็นต้น

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 4 บทเรียน     วิดีโอความยาว 1 ชม. 59 น.
1 ฟิสิกส์ : ของแข็งของเหลวและของไหล 51 นาที 29 วินาที
2 ฟิสิกส์ ตอน สมบัติเชิงกลของของแข็ง 21 นาที 6 วินาที
3 ฟิสิกส์ ตอน ของไหล T01 47 นาที 24 วินาที
4 ฟิสิกส์ ตอน ของไหล T02 26 นาที 33 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด
Physics00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 2 ไฟล์
ของแข็งของเหลวและของไหล
ของไหล